GESTIÓ de PÈRDUES

Llegir

L’anàlisi de la situació econòmica del Client ens permet identificar les causes que determinen les pèrdues més rellevants per, d’aquesta manera, valorar quines són les solucions més escaients que serà necessari adoptar per la seva contenció.

Si bé els esdeveniments que generen els majors danys a una empresa poden ser reconduïts a modus operandi limitats, les respostes a oferir, en canvi, podrien ser diferents i diverses entre elles: cada solució proposada per ARIKI Group als seus Clients representa l’opció més adient en funció dels elements analitzats i de les informacions elaborades durant la fase d’estudi inicial.