FORMACIÓ

Llegir

Axioma n.1

Totes les activitats delictives principals comencen i/o acaben amb l’ajuda d’un documento falsificat.

 

Axioma n.2

El coneixement sempre és el principi de tota capacitació.

En el moment en què els dits conceptes arriben a ser part integrant de l’estratègia operativa empresarial i policial, aleshores és més fàcil comprendre com la formació professional és l’eina més eficaç de la que disposen les Empreses per a la contenció del frau i les Autoritats de Policia per a combatre el crim i el terrorisme.

Tots els nostres formadors han madurat entre 10 i 30 anys d’experiència en l’àmbit internacional en el seu propi àmbit d’actuació, i molts d’ells presten servei en el Cos de policia al qual pertanyen, a diferents Països de la UE.

 

Un nou paradigma

Tots els nostres cursos de formació –amb independència del seu nivell de contingut– a més de preveure una sessió teòrica i una altra de pràctica, es fonamenten sobretot en la conscienciació dels assistents de què, durant les operacions d’observació documental, és necessari anar més enllà de la mera comprovació de la presència de les mesures de seguretat en el suport objecte del nostre control: s’ha d’aprendre a comprovar també la congruència de les informacions contingudes en el document mateix.

Aquesta és la nostra oferta de formació en versió… 3.0!

La nostra col·laboració és gratuïta per totes les Autoritats de Policia i Duaneres que ens la sol·licitin per via oficial.