GESTIÓ de PROJECTES

Llegir

“NO ex-Port”

Es tracta de l’únic projecte de cooperació internacional amb les Forces i Cossos de Seguretat i Autoritats Duaneres, la finalitat del qual és la prevenció de possibles furts de vehicles pertanyents a flotes empresarials d’empreses de Leasing i de Lloguer de vehicles.

Només es facilitarà més informació a les Entitats (públiques o privades) que hi estiguin directament interessades.

 

“GateKeeper”

El projecte GateKeeper ha estat realitzat amb la finalitat de combatre el frau amb danys a les Asseguradores en el sector automotive, comprovant el pas dels vehicles declarats com a sostrets per determinats “llocs de control” internacionals, mitjançant la creació de l’única base de dades existent en l’actualitat en aquest àmbit.

Dita eina de prevenció està destinada a totes aquelles Empreses Asseguradores que vulguin comprovar possibles fraus que els causin danys abans de procedir a indemnitzar la sostracció del vehicle assegurat per aquestes.

Només es facilitarà més informació a les Entitats (públiques o privades) que hi estiguin directament interessades.

 

“TO·TE·RAS”

Exclusivament destinada a “super” Agències de Policia (Interpol, Europol, Frontex, FBI, etc.), representa l’única base de dades a escala mundial que recull la legislació relativa a tots els documents expedits a més de 170 països.