PERITATGES DOCUMENTALS

Llegir

Els nostres tècnics, amb anys d’experiència en el camp de la Documentologia i Documentoscòpia Forense, són Pèrits acreditats als Tribunals competents i, per tant, capacitats per redactar tot tipus de peritatges documentals (documents d’identitat, viatge i vehicles).
A més, cal aclarir que les informacions identificatives d’un vehicle també són documents veritables: plaques de matrícules, números de bastidor, adhesius de seguretat i centraletes electròniques representen elements identificatius unívocs, creats sobre la base d’un patró establert, amb un criteri de coherència i protegits per una o més mesures de seguretat.